คลิปดินถล่ม

ข่าว เชียงรายดินถล่ม ถนนขาด

——————————————————————————————-

ดินถล่มทับคนงาน

——————————————————————————————-

จ เชียงใหม่ อ เวียงแหง อ เชียงดาว อ ฝาง อ แม่อาย อ แม่ฟ้าหลวง จ เชียงราย อ แม่สาย ระวังดินถล่ม

——————————————————————————————-

ข่าว น้ำท่วม ดินถล่ม ขนอม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s