คลิปน้ำท่วม

เพลงน้ำท่วม-คุณพระช่วย

——————————————————————————–

น้ำท่วมจังหวัดเชียงราย 25 สิงหาคม 2553

——————————————————————————–

น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)

——————————————————————————–

น้ำท่วมโคราช 2553

——————————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s